Herstel van historie en integratie met nieuwbouw
Oudewater – Touwbaan

Lange tijd had Touwfabriek G. van der Lee bij het grote publiek vooral bekendheid als het oudste familiebedrijf van Nederland. Dat predicaat is steeds met trots gevoerd. Van der Lee is opgericht in de 16e eeuw en werd sindsdien geleid door de directe nazaten van Jan Pietersz van der Lee (1545-1613). De fabriek in huidige vorm is een overblijfsel van de oorspronkelijke bebouwing (eind 19e eeuw), en in de voorliggende periode is het complex vergroot, ingekort en is er bijgebouwd.

Inmiddels is de fabriek verhuisd naar Rotterdam en blijft de historische touwbaan met bijgebouwen achter en naastgelegen gronden over. Het terrein beslaat bijna 3 ha.

Met het oog op de restauratie van de touwbaan en mogelijk de vestiging van het touwmuseum, hebben wij het complex verworven en werken we aan een plan voor het realiseren van nieuwe woningen op de gronden rondom de touwbaan.

Programma: n.t.b. Restauratie historische touwbaan en realisatie woningbouw
Ontwikkeling: KRKTR Projectontwikkeling ism Thunnissen
Landschapsontwerp: Stijlgroep
Aannemer: Thunnissen, Heemstede ism Holleman Santpoort

De afgelopen jaren is door verschillende partijen gestudeerd aan een toekomstige ontwikkeling van woningbouw op de gronden van de touwbaan. Het doel is steeds hetzelfde: te komen tot een duurzame ontwikkeling van het gebied, met behoud en respect naar het bestaand cultureel erfgoed en de inpassing van het gewenste woonprogramma.

Met de duurzame restauratie van de touwbaan, blijft een belangrijk stukje historie en identiteit van Oudewater bewaard voor de toekomst. Met de mogelijke komst van het touwmuseum, kan in een deel van de touwbaan ook daadwerkelijk de geschiedenis herleven.

Door de omgeving van de touwbaan opnieuw in te richten en kleinschalig wonen toe te voegen, kan het gebied in zijn geheel een kwaliteitsslag krijgen, die recht doet aan de glorie van de touwbaan en de vitaliteit die hier aanwezig was, toen het nog vol in bedrijf was.

Door de kavels aan weerszijden van de touwbaan in te zetten voor een kleinschalige ontwikkeling met wonen wordt de kernrandzone geactiveerd met behoud van de open landschapsbeleving en de afwisseling van open en dicht vanaf het lint. De diepte van de polderslagen wordt benadrukt, en geopend voor zowel de bewoners als bezoekers. De rand van de stad schuift iets op en neemt de touwbaan als karakteristieke functie weer terug op in haar gelederen. Langs het lint van de Hekendorperweg blijft de afwisseling van lintbebouwing en open diepe vergezichten over het veenweidegebied intact.

Door de juiste samenstelling van woningtypes kan een antwoord worden gezocht op de gedifferentieerde vraag vanuit de woonvisie om te komen tot een afgewogen mix binnen bouwopgaven of juist een accent voor een bepaalde doelgroep. Maar uiteindelijk gaat het volgens ons om de bewoners van Oudewater. Zoals de bewoners in het gebied, in de omgeving, de ondernemers in de kern, de starters op de woningmarkt, de doorstromers en/of de senioren, die juist weer kleiner willen wonen (maar wel in Oudewater).

Op de hoogte blijven? Meld je hier aan.
aanmelden
Oudewater – Touwbaan