Wageningen, Pieter Pauw locatie, 70 boswoningen
Pieter Pauw – Wageningen

Het terrein van het voormalige ziekenhuis Pieter Pauw in Wageningen biedt bijzondere kansen voor wonen in het bos. We hebben voor deze unieke locatie een stedenbouwkundig plan met woningontwerp gemaakt.

Programma: 12 kwadrantwoningen, 40 twee-onder-een-kap woningen, 18 vrijstaande woningen
Ontwikkeling: in opdracht van Smink Vastgoed
Ontwerp: SVP architectuur en stedenbouw
Landschap: Copijn landschapsarchitectuur
Status: in ontwikkeling

Het 6,5 hectare grote terrein van het voormalige ziekenhuis Pieter Pauw in Wageningen biedt bijzondere kansen voor wonen in het bos. De locatie ligt ‘op de berg’ en kent een hoogteverloop van ruim 8 meter. De gebouwen van het voormalige ziekenhuis zijn allemaal gesloopt en het terrein wacht nu alleen nog op toestemming van de provincie en de gemeente om ontwikkeld te worden.

Gezien het unieke karakter van de locatie is ‘boswonen’ op deze plek als uitgangspunt geformuleerd. Het stedenbouwkundig plan en het woningontwerp zijn gericht op maximale beleving van het bos. Dit is in de plannen terug te vinden in de aanleg van zoveel mogelijk bospaden in plaats verharde wegen en vloeiende overgangen tussen binnen en buiten, tussen privé- en gezamenlijk terrein. Waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande bomen, planten, hoogteverschillen. Bij de bouw worden vooral  natuurlijke kleuren en duurzame materialen toegepast.

Ons plan voorziet in 12 kwadrantwoningen, 40 twee-onder-een-kap woningen en 18 vrijstaande woningen. Alle woningen worden zo goed mogelijk in het natuurlijke boslandschap ingepast.

De gemeenteraad heeft in een Raadsbesluit aangegeven in principe bereid te zijn om aan deze plannen mee te werken. Momenteel wordt overlegd met de Provincie Gelderland, ter voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure.