Tender: Duurzaamheid, stedenbouw en landschap écht integraal
Rotterdam – Rietkamers

Wij zetten hier het toonbeeld van integraliteit neer! We vinken dus geen lijstje met afzonderlijke wensen af, maar benaderen de begrippen duurzaamheid, stedenbouw en landschap écht integraal. Wij zijn van mening dat de oplossing voor de toekomst, als het gaat om de gebouwde omgeving, te vinden is in een juiste match tussen men- sen, natuur, leefbaarheid, techniek, slim ontwerpen en doordachte bouwsystemen. Waardevolle woningen; nu en in de toekomst!

Het PARKWAND gebouw wordt een innovatief, duurzaam, groen én comfortabel woonproject, waar het zichtbaar bijzonder aantrekkelijk wonen is!

Programma: Appartementen
Ontwikkeling: KRKTR Projectontwikkeling ism Plegt-Vos
Architect: Heren5
Landschapsontwerp: RROG
Aannemer: Plegt Vos
Gevel en zonnepanelen: Studio Solarix

Helaas niet uitgevoerd, afgevallen tijdens selectiefase.

 

Royaal, veel groen en fraaie wisselende overgangen privé-openbaar grenzend aan collectief groen en extra volwaardige waterpartijen. Alhoewel de basis ingrediën- ten voor een bijzonder en passend woonmilieu al aan- wezig zijn, goed georiënteerd op de zon, ingebed tussen water (nu nog een slootje) en groen, kunnen deze naar ons idee nog veel beter benut worden.

Het park kan veel groener worden begrensd, en het aan- wezige wateroppervlak met de rietkragen kan sterk wor- den vergroot het plangebied in tot aan de woningen. De fraaie en hoge bomenrijen aan en op het talud kunnen onderdeel van het park blijven, en als het ware worden opgedikt. De groenstructuren worden zo sterker ver- bonden en kunnen de Rietkamers tot een eigentijds ‘tuinstedelijk’ woonmilieu maken en tegelijkertijd het Oedevlietspark nadrukkelijk gaan begrenzen.

Doordat we de singel sterk vergroten tot aan de klein- schalige woningen op zuid, maken we vergelijkbare riet- kamers als aan de zijde van het aantrekkelijke Hofeiland. De bebouwing aan de zuidzijde blijft laag (1 laag+setback) en kleinschalig. De bebouwing trapt daarna geleidelijk op tot wisselend 4, 5 en 6 bouwlagen. De blokken zijn lineair en voegen zich daarmee goed in de omliggende strokenbouw. Het water komt tot aan en zelfs deels tussen de drie blokken. De bomenrij op het talud aan de Koninginnepageweg blijven zichtbaar vanaf de sportvelden en andere zuidelijk gelegen delen van het park.

We bereiken daarmee dat de woningen letterlijk schuil- gaan tussen een groen oplopend landschap en andersom laten we de woningen genieten van een prachtig uitzicht op het park, als een groene tribune. De locatie vraagt inderdaad nadrukkelijk om een wandvor- mig ensemble, en wat ons betreft in een getrapte groene vorm.