Een ensemble van 5 unieke woningen middenin een historisch centrum
Uithoorn – Tussen Lint en Park

Door de gemeente Uithoorn is in 2023 de tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van vijf vrijstaande woningen in het Schansgebied. Onze visie voor deze complexe opgave middenin de historische kern van Uithoorn is door de gemeente zeer goed ontvangen. Het uiteindelijke ontwerp van heren 5 architecten werd door de beoordelingscommissie als het juiste plan voor de locatie gezien waardoor wij als winnaar voor deze tender uit de bus zijn gekomen.

Programma: 5 vrijstaande woningen
Ontwikkeling: KRKTR Projectontwikkeling
Ontwerp woningen: Heren5 Architecten, Amsterdam

Voor meer informatie:

Direct aanmelden om op de hoogte gehouden te worden?
www.tussenlintenpark.nl/inschrijven/

Het Schansgebied is een belangrijke ontwikkeling in de vernieuwing van Uithoorn. In onze visie Tussen Lint en Park wordt het Schansgebied ingevuld met een compact bouwblok van vijf nieuwe woningen die zorgvuldig zijn ingepast op deze historische locatie. Het ontwerp is een dialoog tussen de individuele woningen en het ensemble dat zij samen vormen; de individuele woningen hebben een herkenbare én eigentijdse uitstraling en ontleent zijn karakteristieken aan de monumenten langs het lint. Het ensemble draagt bij aan het herstel van de oude lintstructuur tussen de pastorie en het Rechthuis en definieert de ruimte van het Schanspark, waardoor het huidige Schansgebied transformeert naar een hoogwaardig en aantrekkelijke dorpse leefomgeving.

Het ensemble bestaat uit vijf woningen die als individuele personages aan het park, plantsoen, plein en lint staan. Samen vormen deze woningen één architectonische familie; gevormd door de baksteen muur die om de woningen is heen getrokken. De gemetselde gevels van de woningen accentueren de hoeken van het bouwblok. Aan de zijde van het Schanspark is de doorlopende gemetselde tuinmuur lager, waardoor de beplanting en achtergelegen houten binnenwereld de boventoon voeren.

Vijf individuele karakters
Ondanks dat de vijf woningen als individuele karakters tussen lint en park staan maken ze onderdeel uit van dezelfde architectonische familie. Onderling hebben de woningen verschillen met een basis die in de omgeving gevonden kan worden. Eenheid wordt verkregen doordat alle woningen zijn opgebouwd uit archetypen bouwvolumen met dezelfde dakhelling. Zo ontstaat er een eigentijds, hoogwaardig en afgewogen uitstraling die verankerd is in de omgeving. De open gevel met verticale houten delen sluit aan op het dorpse karakter van Uithoorn en smeed de vijf woningen tot één geheel.

Eén muur
De bakstenen muur als verbindend element is het leidmotief van het ontwerp Tussen Lint en Park. De muur is als het ware om de woningen heen gewikkeld en maakt dat de vijf woningen samen één ensemble vormen. De muur heeft een sterke architectonische identiteit waardoor het ensemble als een sluitstuk past op de locatie in het gefragmenteerde Schansgebied. De muur kan veel gedaanten aannemen. Naast de scheiding tussen binnen en buiten fungeert de muur ook als hoge tuinmuur op die plekken waar privacy gewenst is. De dikte van de muur is zichtbaar in de architectuur van de woningen en voelbaar ter plaatse van de poort tussen lint en park.